ZV-TEST, s.r.o.  ZVOLEN

DOMOV

   

HOMOLOGIZÁCIE

 

Akreditované Skúšobné laboratórium ZV-TEST, s.r.o.

WMI a VIN KÓDY

 

(číslo osvedčenia S-139, členské registračné číslo 138)   

KONTAKT

   
     

 

Homologizačné pracovisko E27/C vykonávajúce:

 

  - skúšky na schvažovanie technickej spôsobilosti súčastí, výstroja a výbavy

vozidiel

 

  - udežovanie značky zhodnosti (homologizačnej značky) typu vozidla, jeho súčastí,
   

výstroja a výbavy.

   
   

Pridežovanie WMI a VIN kódov vozidiel vyrábaných v SR.

     
   

 

   

 

     
     
  [CNW:Counter]  

webmaster:  dhgrafika