Kontaktné informácie

 

DOMOV

  Sídlo:   Pracovisko:

HOMOLOGIZÁCIE

  ZV-TEST, s.r.o.   ZV-TEST, s.r.o.  Pracovisko Žilina

WMI a VIN KÓDY

  Buzulucká 3   Kragujevská 12

KONTAKT

  960 01 Zvolen   010 01 Žilina
         

Mapa Zvolena

  IČO: 36 053 759    
    IČ DPH: SK 2020070272    
    Číslo účtu: 40081132357500    
    IBAN: SK78750000000040081132357500  
    BIC: CEKOSKBX    
         
   

Tel.:

  Tel.:
    +421 45 532 0802   +421 41 562 2099

 

  +421 45 540 1269   +421 41 500 4381
    Fax:   Fax:
    +421 45 540 1268   +421 41 500 4382
    zvtest@zvtest.sk   zvtest@zvtest.sk
         
    Ing. Otakar Palowski  

Ing. Vladimír Ďurčan

   

riaditež

  vedúci pracoviska
    konatež   vedúci pracoviska SL Žilina
   

+421 907 889 102

  +421 908 921 416
    otakar.palowski@zvtest.sk   vlado.durcan@zvtest.sk
         
    Ing. Radovan Farbák  

Ing. Peter Mikuš

    vedúci skúšobného laboratória   zástupca vedúceho pracoviska
    konatež   zástupca vedúceho pracoviska SL Žilina
    +421 908 934 614   +421 908 900 382
    rado.farbak@zvtest.sk   peter.mikus@zvtest.sk
         
    Ing. Martin Tokár   Ing. Pavol Líška
    zástuca vedúceho SL   technický pracovník
    +421 918 908 895   +421 905 549 909
    martin.tokar@zvtest.sk   pavol.liska@zvtest.sk
         
    Ing. Štefan Uličný   Ján Ďugel
    metrológ   technický pracovník
    +421 917 160 741   +421 905 209 274
    stefan.ulicny@zvtest.sk   jano.dugel@zvtest.sk
         
    Ing. Mária Raslavská    
    manažér kvality    
    zvtest@zvtest.sk    
         
    Technická podpora:    
    Ing. Miroslav Kosík    
    +421 905 271 802    
    mito.kosik@zvtest.sk    
         
    Ing. źubomír Močko    
    +421 907 889 100    
    lubo.mocko@zvtest.sk    
         
    Ing. Martin Halama