Kontaktujte nás!

Sídlo spoločnosti

ZV-TEST, s.r.o.
Buzulucká 3
960 01 Zvolen

Tel:
+421 45 532 0802
+421 45 540 1269

Fax:
+421 45 540 1268

E-mail:
zvtest@zvtest.sk

IČO: 36 053 759
DIČ: 2020070272
IČ DPH: SK 2020070272

Číslo účtu: 40081132357500
IBAN: SK78750000000040081132357500
BIC: CEKOSKBX

Ing. Otakar Palowski
riaditeľ, konateľ

Tel: +421 907 889 102
E-mail: otakar.palowski@zvtest.sk

Ing. Radovan Farbák
konateľ, vedúci skúšobného laboratória

Tel: +421 908 934 614
E-mail: rado.farbak@zvtest.sk

Ing. Martin Tokár
zástuca vedúceho SL

Tel: +421 918 908 895
E-mail: martin.tokar@zvtest.sk

Ing. Štefan Uličný
metrológ

Tel: +421 917 160 741
E-mail: stefan.ulicny@zvtest.sk

Ing. Mária Raslavská
manažér kvality

E-mail: zvtest@zvtest.sk